Chuile Alt dár Scríobh sarscoilfibin

Sárscoil Drámaíochta Fíbín 2015

 

PIC 10

 

 

Tá críoch curtha againn le Sárscoil Drámaíochta eile ar éirigh thar barr léi don cheathrú bliain as a chéile anois. Reáchtáil muid éisteachtaí ó thuaidh agus ó dheas den teorainn níos luaithe sa bhliain agus bhí scoláirí as Gaelcholáiste LuimnighColáiste FeirsteGaelcholáiste CheatharlachColáiste EoinColáiste na CoiribePobalscoil Ghaoth DobhairGael-Choláiste Chill Dara, Scoil Chuimsitheach Chiaráin,Sligo Grammar School agus Gairmscoil na bPiarsach linn ar an gcúrsa. Reáchtáladh an cúrsa faoi stiúir Stephen Darcy, aisteoir gairmiúil agus léirigh na scoláirí 6 radharc don léiriú ar an lá deiridh, lena n-áirítear an chéad léiriú de Romeo & Juliet nár facthas ar an mbealach seo riamh cheana!! Fuair an togra seo tacaíocht ó Foras na Gaeilge & An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus  Gaeltachta.

 

 

Sárscoil Fíbín

Tá ríméad orainn a fhógairt go bhfuil Sárscoil Fíbín ar ais i mbliana. Ní hamháin go mbeidh deis ag scoláirí snas a chur ar a gcuid Gaeilge ach cuirfear oiliúint orthu i gcúrsaí drámaíochta le saineolaithe amharclannaíochta agus teilifíse ar nós Mícheál Ó Domhnaill (léiritheoir ar an tsraith ‘Aifric’ agus stiúrthóir Meangadh Fíbín TV), Darach Ó Tuairisg (léiritheoir agus stiúrthóir Fíbín Teo), Paul Mercier (stiúrthóir Aifric agus Stiúrthóir Ealaíne Passion Machine) agus neart aíonna eile.

Cúrsa 2013 ar stáiste.
Cúrsa 2013 ar stáiste.

Beidh ceardlanna drámaíochta agus teilifíse ar siúl ina gcuirfear béim ar an gcumadóireacht, ar an aisteoireacht agus ar an scríbhneoireacht. Beidh na scoláirí faoi stiúr na saineolaithe agus cuirfear comhairle orthu ar bhonn rialta. Ag deireadh an chúrsa, beidh deis ag na scoláirí a gcuid drámaí féin a láithriú ar stáitse, rud a chuirfidh go mór le féinmhuinín agus le cur i láthair na scoláirí. Tugtar cuireadh do na meáin, léiritheoirí TG4 chomh maith le tuismitheoirí agus cairde freastal ar an léiriú seo. 
Reáchtálfar 4 chúrsa agus freastalóidh 100 scoláire ar gach cúrsa. Bíonn éileamh an-mhór ar na cúrsaí seo ach ní gá go mbeadh aon taithí aisteoireachta agat. Cuirfear lóistín ar fáil do na scoláirí i gcroílár Chonamara. Beidh na ceardlanna ar siúl gach lá agus cuirfear an-bhéim ar an teanga labhartha. Cabhróidh an tumchúrsa Gaeilge seo leis an scoláirí barr feabhais a chur ar a gcuid Gaeilge agus iad ag foghlaim scileanna nua ag an am céanna.
Mar is eol daoibh, is fiú 40% de mharcanna na hArdteistiméireachta an bhéaltriail agus tabharfaidh sé seo deis do na scoláirí an t-ullmhúchán cuí a dhéanamh don scrúdú sin.

Má tá aon cheist agat is féidir teagmháil a dhéanamh linn ag 091-505855 nó seol ríomhphost chuig sarscoilfibin@gmail.com

Seo sampla d’obair na Sárscoile i 2013:

Moltaí ó Iarscoláirí

Tommy Mac Diarmada

 

David Ó Síochain

Sárscoil Fíbín

Sárscoil Fíbín
Tá ríméad orainn a fhógairt go bhfuil Sárscoil Fíbín ar ais i mbliana. Ní hamháin go mbeidh deis ag scoláirí snas a chur ar a gcuid Gaeilge ach cuirfear oiliúint orthu i gcúrsaí drámaíochta le saineolaithe amharclannaíochta agus teilifíse ar nós Mícheál Ó Domhnaill (léiritheoir ar an tsraith ‘Aifric’ agus stiúrthóir Meangadh Fíbín TV), Stephen Darcy (stiúrthóir agus aisteoir), Paul Mercier (stiúrthóir Aifric agus Stiúrthóir Ealaíne Passion Machine) agus neart aíonna eile.
Beidh ceardlanna drámaíochta agus teilifíse ar siúl ina gcuirfear béim ar an gcumadóireacht, ar an aisteoireacht agus ar an scríbhneoireacht. Beidh na scoláirí faoi stiúr na saineolaithe agus cuirfear comhairle orthu ar bhonn rialta. Ag deireadh an chúrsa, beidh deis ag na scoláirí a gcuid drámaí féin a láithriú ar stáitse, rud a chuirfidh go mór le féinmhuinín agus le cur i láthair na scoláirí. Tugtar cuireadh do na meáin, léiritheoirí TG4 chomh maith le tuismitheoirí agus cairde freastal ar an léiriú seo.
Reáchtálfar 4 chúrsa agus freastalóidh 100 scoláire ar gach cúrsa. Bíonn éileamh an-mhór ar na cúrsaí seo ach ní gá go mbeadh aon taithí aisteoireachta agat. Cuirfear lóistín ar fáil do na scoláirí i gcroílár Chonamara. Beidh na ceardlanna ar siúl gach lá agus cuirfear an-bhéim ar an teanga labhartha. Cabhróidh an tumchúrsa Gaeilge seo leis an scoláirí barr feabhais a chur ar a gcuid Gaeilge agus iad ag foghlaim scileanna nua ag an am céanna.
Mar is eol daoibh, is fiú 40% de mharcanna na hArdteistiméireachta an bhéaltriail agus tabharfaidh sé seo deis do na scoláirí an t-ullmhúchán cuí a dhéanamh don scrúdú sin.
De bharr go raibh éileamh ollmhór ar an gcúrsa seo le blianta beaga anuas, caithfidh Gaeilge labhartha reásunta maith a bheith ag na scoláirí agus beidh ar gach scoláire éisteacht a dhéanamh chun áit a bhaint amach ar an gcúrsa. Tá costas €625 ar an gcúrsa, clúdaíonn sé seo lóistín, bia, teagascóirí, riarachán, aíonna, taisteal agus araile.
Má tá aon cheist agat is féidir teagmháil a dhéanamh linn ag 091-505855 nó seol ríomhphost chuig sarscoilfibin@gmail.com
Seo sampla d’obair na Sárscoile i 2013: